Duch mesta, visual projection on Hotel Kyjev in Bratislava as a part of the Biela Noc festival.

„Duch mesta” je vizuálna projekcia Andreja Kolenčíka a Veroniky Kocourkovej, ktorá vychádza z rovnomenného videoklipu Jany Kirschner a odkaz jej piesne nesie ďalej. Samotní duchovia nočnej Bratislavy sa tentokrát zjavia priamo na fasáde Hotela Kyjev a návštevníci tak budú svedkami toho, že sa hlavné mesto na moment zmení na jednu veľku retro videohru.

more photos by Martina Mlčúchová

    ADMIRÁL All Rights Reserved.