Short Film
2009
The fearless pair of detectives Cmuchal and Svina (DI Sniff and DI Swine) investigate a seemingly ordinary murder. Their quest in the rainy city full of crime and drugs gradually discovers that the trail leads to uncomfortable high places.

Dvojica neohrozených detektívov Čmuchal a Sviňa vyšetrujú zdanlivo obyčajnú vraždu. Pátranie v upršanom meste plnom zločinu a drôg však postupne odhalí, že stopa vedie na nepríjemne vysoké miesta.

Directed by: Andrej Kolenčík
Animation: Andrej Kolenčík, Alica Gurinová, Matúš Vizár
Sound by: Marek Bartovič
Edited by: Lukáš Sigmund, Filip Křížek
Music: Abusus, Karaoke Tundra, hLukáš
Powered by: Pacientárium
© FTF VŠMU & Andrej Kolenčík 2009

ADMIRÁL All Rights Reserved.