Illustrations and sketches for Dobšinský feature film which is currently in development.

Poviedkový film Dobšinský je celovečerný animovaný film nastupujúcej generácie režisérov animovaných filmov. Ako napovedá názov, vychádza z adaptácií rozprávok významného slovenského literáta a zberateľa rozprávok Pavla Dobšinského. Film bude súborom ôsmych krátkych animovaných filmov, v ktorých režiséri predstavia osem výrazne odlišných vizuálnych štýlov, ktoré však budú spolu tvoriť jedinečný celok.

Réžia: Peter Budinský, Michaela Čopíková, Alica Gurinová, Daniela Krajčová, Andrej Kolenčík, Veronika Obertová, Ján Šicko, Peter Skala
Producent: Peter Badač

ADMIRÁL All Rights Reserved.