Intro Spot for Živica.

Created by Andrej Kolencik & Veronika Kocourkova
Sound Design : Adam Matej

„Spot bol vyrobený pre Živicu v rámci projektu Nevyšliapanou cestou, ktorý bol podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie“.

ADMIRÁL All Rights Reserved.