Slovak Shorts

ASFK pripravilo pre mladých slovenských tvorcov a ich divákov nový distribučný projekt – PÁSMO KRÁTKYCH FILMOV / SLOVAK SHORTS I.
Prvé pásmo prinesie úspešné slovenské „kraťasy“ ktoré vznikli v uplynulých dvoch rokoch: Výstava (r. A. Kolenčík, P. Begányi) + tWINs (r. P. Budinský) + Hviezda (r. A. Kolenčík) + Pandy (r. M. Vizár) . ASFK vytvára platformu na kontinuálnu prezentáciu slovenskej krátkometrážnej a stredometrážnej produkcie (hrané, animované, dokumentárne filmy) a otvára priestor pre uvádzanie filmov, ktoré vznikajú na filmových školách, alebo sú to nezávislo produkované diela s úspechom uvádzané na medzinárodných filmových festivaloch.

PRVÉ PÁSMO V KINÁCH UŽ OD 24. OKTÓBRA 2013!

ADMIRÁL All Rights Reserved.